Naujienos

DOC. DR. VILMOS ZUBAITIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

2017-12-19

Lapkričio 19–26 d. Budapešto Lorando Etvešo universtete lankėsi VU Lietuvių kalbos katedros docentė dr. Vilma Zubaitienė. Vizito metu ji skaitė paskaitų ciklus temomis: „Žodynų istorija Lietuvoje ir baltų-slavų leksikos tyrimai“, „Lietuvių leksikografija: žodynų tipai ir jų pagrindiniai požymiai“, „Dabartinės lietuvių kalbos aktualijos: nuostatos ir vartosena“. Per paskaitas baltų kalbų besimokantiems studentams buvo pristatyti seniausi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išleisti ar parengti daugiakalbiai ar dvikalbiai žodynai, daugiausia dėmesio kreipiant į žodynuose pateikiamą skolintą leksiką, jos perimamumą bei skolinių adaptavimo procesus. Taip pat buvo aptarti lietuvių kalbos etimologiniai ir istoriniai žodynai, pristatyti Lietuvoje išleisti įvairių tipų žodynai: bendrieji, specialieji, taip pat aptartos jų elektroninės versijos bei supažindinta su paieškos galimybėmis.

zubaitienė  zubaitienė a

Dr. Vilma Zubaitienė Budapešto Lorando Etvešo universtete

Larysos Stankevich nuotraukos

Vengrijos lietuvių bendruomenei, ambasados darbuotojams ir baltų kalbas studijuojantiems studentams kalbėta apie lietuvių kalbos norminamąsias institucijas, kodifikavimo kriterijus, normų nustatymą ir pagrindimą, leksikos vartoseną. Klausytojai aktyviai diskutavo dėl dabartinės lietuvių kalbos situacijos, viešoje erdvėje pateikiamos informacijos svarbiausiais kalbos klausimais (svetimų raidžių, viešųjų užrašų, įmonių pavadinimų, originalią asmenvardžių rašybą). Baltistikos centro dėstytojai ir studentai konsultuoti leksinės tipologijos ir mokomųjų dvikalbių žodynų sudarymo klausimais, aptartos mokomojo lietuvių–vengrų–lietuvių kalbų žodyno sudarymo galimybės, dalyvauta mokomųjų žodynų sudarymo dirbtuvėse.

zubaitienė b

Dr. Vilma Zubaitienė Budapešto Lorando Etvešo universtete

Larysos Stankevich nuotrauka

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vu logotipas


grįžti