Naujienos

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE – BALTISTIKOS CENTRO ATIDARYMO ŠVENTĖ

2017-12-29

Gruodžio 10–16 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre (Ukraina), kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė. Per vizitą buvo skaitytos paskaitos apie lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos kultūrinį kontekstą, vesti seminarai apie lietuvių kalbos istoriją ir praktinę lietuvių kalbą.

Per vizitą V. Leonavičienė dalyvavo ir naujo Baltistikos centro kabineto atidaryme. Kabineto atidarymo šventėje lankėsi LRS garbės konsulas Černovcuose, Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto prorektorius, dekanai, katedrų vedėjai, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, studentai, dėstytojai, miesto merijos nariai. Per atidarymą buvo linkėta toliau tęsti projekto, kuriuo aktyviai domėjosi universiteto bendruomenė, veiklą, išreikšti norai ir poreikiai apie pagalbą centrui, taip pat su universiteto rektoriumi prof. Stepanu Melnychuku aptarta tolesnė centro veikla.

Baltistikos centro studentai

Baltistikos centro studentai

BC studento nuotrauka

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  leu_logotipas

BC studentų nuotraukos


grįžti