Naujienos

Dr. Justo Namavičiaus iš Vilniaus universiteto vizitas Frankfurto prie Maino Goethe’s universitete

2018-02-06

Sausio 22–25 dienomis Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute (Kalbotyros ir kultūrologijos fakultetas) lankėsi VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos instituto asistentas, Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Justas Namavičius. Vizito metu jis skaitė dvi paskaitas: „Praeities revizija Lietuvos justicijoje: Tarp istorinio vertinimo ir teisinės atsakomybės“ ir „Baudžiamoji teisė ir baudžiamosios teisės mokslas Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu“.

Pirmoje paskaitoje aptartas politikos, istorijos ir teisės santykis vertinant nusikalstamus poelgius, padarytus okupacinių valdžių atstovų Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Buvo analizuojama, kokia yra teisės užduotis, kokios jos galimybės bei ribos reaguojant į skaudžius praeities įvykius; svarstyta, ar įmanomi alternatyvūs konflikto sprendimo būdai. Antroje paskaitoje įvertinta Lietuvos baudžiamųjų įstatymų ir baudžiamosios teisės raida tarybinės okupacijos laikotarpiu. Pateikta tuo metu galiojusių įstatymų apžvalga, nurodyta bendra teisinė koncepcija skirtingais istoriniais periodais. Namavičius kėlė klausimą, kiek baudžiamoji teisė tarnavo kaip represinis priespaudos instrumentas, o kiek ir toliau išlaikė savo „klasikines“ funkcijas. Taip pat buvo nurodytos esminės tuometinio baudžiamojo teisės mokslo tendencijos, jo santykis su sąjungoje kuriamu mokslu. Pabaigoje aptarta, kas (ne)pasikeitė nepriklausomoje Lietuvoje.

Justo Namavičiaus paskaitos pradėjo Lietuvos šimtmečio minėjimo Goethe’s universitete renginių ciklą. Jos sulaukė didelio kalbininkų ir teisininkų, dviejų su Vilniaus universitetu glaudžiausiai bendradarbiaujančių akademinių grupių, dėmesio. 2016 metais šimtmetį minėjęs Goethe’s universitetas dar 1982 metais su Vilniaus universitetu pasirašė tarpuniversitetinės partnerystės sutartį. Pagal ją Frankfurto universitete dirbo ir stažavosi nemažai VU baltistų: dr. Birutė Kabašinskaitė, prof. dr. Vytautas Kardelis, doc. dr. Jurgis Pakerys, doc. dr. Vytautas Rinkevičius, prof. dr. Albertas Rosinas, prof. dr. Bonifacas Stundžia. Frankfurto universiteto Teisės fakulteto mokslininkai kartu su Vilniaus universiteto ir Paryžiaus Nanterre universiteto kolegomis jau penkioliktus metus Vilniuje rengia trišalį vasaros universitetą teisės studentams. Namavičiaus paskaitos buvo puiki proga aptarti glaudesnio kalbininkų ir teisininkų bendradarbiavimo perspektyvas. Kalbėta apie galimus tarpdisciplininius projektus, pvz., teisinės lietuvių kalbos kursus, dvikalbių teisės žodynų rengimą, teisinės lietuvių kalbos tyrimus, bei apie tarpdisciplininių studijų programų rengimą.

Abiejų universitetų administracijos pastangomis ketinama tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartį šiemet iškilmingai atnaujinti Vilniuje.

Jolanta Gelumbeckaitė

Informacija apie dr. Justo Namavičiaus paskaitas Goethe’s universiteto tinklalapyje:

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/event/die-aufarbeitung-der-vergangenheit-durch-die-litauische-justiz/

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/event/das-strafrecht-und-die-strafrechtswissenschaft-in-litauen-waehrend-der-sowjetzeit/

Namavicius_foto

Dr. Justas Namavičius

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vu logotipas


grįžti