Naujienos

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

2018-02-06

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų. Jie studijuos pavasario semestre – vasario–birželio mėn.

BC studentai

Semestro studijų Baltistikos centrų studentai su dėstytojais

Studentų nuotrauka

Keturis mėnesius LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijuos ir praktiką atliks 23 Baltistikos centrų studentai. Jie atvyko iš Gruzijos technikos universiteto, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto, Lenkijos Vroclavo ir Varšuvos universitetų Baltistikos centrų.

Į LEU atvykę studentai gerins lietuvių kalbos žinias, studijuos sociokultūrinį kontekstą, kalbos istoriją, Lietuvos kultūrą, istoriją, literatūrą, mokysis ugdymo filosofijos, dialektologijos, semiotikos, kognityvinės lingvistikos ir kitų dalykų ir kaups medžiagą savo baigiamiesiems darbams. Taip pat studentai turės daug galimybių konsultuotis su Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojais.

Semestro studijos ir praktika organizuojamos pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  leu_logotipas


grįžti