Naujienos

„BALTISTŲ AGOROS“ CIKLO MOKSLINIS SEMINARAS „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

2018-02-18

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Tartu universitetu organizuoja trijų dienų „Baltistų agoros“ ciklo mokslinį seminarą „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, kuris vyks 2018 m. spalio 18–20 d. Estijoje, Tartu.

Baltijos valstybių jubiliejiniais metais siūloma naujai „perskaityti“ Baltijos regioną, aktualizuojant baltų kalbų, istorijos, mentaliteto, dvasinės ir materialinės kultūros paveldo, kultūrinės atminties ir Baltijos šalių šiuolaikinės kultūros klausimus; naujai pažvelgti į posocialistinių šalių kultūros pokyčius, migracijos patirtis ir baltiškųjų/europinių tapatybių transformacijas. Atskiras akcentas šiemet skiriamas vertimų iš/į baltų kalbas kaip tarpkultūrinės sinergijos problematikai.

Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. Laukiami pranešimai, kurie padėtų ryškinti Baltijos arealo šalių išskirtinumo, savitumo ir tarpusavio bendrumo tendencijas kitų Europos valstybių kontekste.

KVIETIMAS_PDF
KVIETIMAS_WORD

Pranešimų anotacijas (iki 100 žodžių) siųsti adresu laura@llti.lt iki 2018 m. balandžio 30 d.

Numatomi studentų ir dėstytojų moksliniai pranešimai, diskusijos, literatūrinis-kultūrinis protmūšis.

Seminaro kalbos: lietuvių, anglų.

Seminaras yra ESFA finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis. Visos su seminaru susijusios dalyvių išlaidos bus padengtos šio projekto lėšomis.

ESFIVP-I-2  esfa  logo  LLTI_logoTARTU LOGOTIPAS

 


grįžti