Naujienos

VARŠUVOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO DĖSTYTOJOS AGNIESZKOS REMBIAŁKOWSKOS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

2018-02-22

Vasario 12–17 d. Vilniaus universitete lankėsi Varšuvos universiteto Baltistikos centro dėstytoja Agnieszka Emilia Rembiałkowska. Trumpalaikio vizito metu viešnia stebėjo VU vedamus pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų lygių lietuvių kalbos kursus užsieniečiams, lietuvių kalbos mokymo metodikos klausimais konsultavosi su VU Lituanistinių studijų katedros dėstytojomis, kaupė didaktinės medžiagos savo dėstomiems kursams, skirtiems Varšuvos universiteto baltų filologijos studentams. Taip pat A. Rembiałkowska su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ koordinatorėmis aptarė aktualių projekto veiklų įgyvendinimo klausimus. Viešnia taip pat susitiko su šiuo metu Vilniuje (VU ir LEU) studijuojančiais Varšuvos universiteto baltistikos studentais, kartu su jais dalyvavo jubiliejiniuose VU Filologijos fakulteto renginiuose „Vivat nostra res publica“ ir Vilniuje vykstančiuose šimtmečio minėjimo renginiuose.

Rembialkowska

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, Joana Pribušauskaitė

Akselio Holvoeto nuotrauka

Lektorės vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti