Naujienos

Seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“

2013-02-22
Vasario 26 d. 13.30 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks Tautosakos archyvo skyriaus seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“ - „Tradiciniai ir šiuolaikiniai giedojimai. Giedotojo vieta laidotuvių apeigose“.
Seserys Vida Baronienė ir Rima Tarutienė giedos iš savo močiutės „Kantičkų“ išmoktas giesmes, pateiks dabartinio laidotuvių repertuaro pavyzdžių, pasakos apie šiuolaikines laidotuvių madas bei tradicijas.
Numatoma seminaro trukmė - 2 akad. valandos: 45 min. temos pateikimui ir 45 min. diskusijoms bei interviu.
Renginys vyks LLTI Tautosakos archyvo skaitykloje - Antakalnio g. 6, namas prie gatvės, I aukštas.
Taip pat prašytume pasidalinti kvietimu ir su kitais, kuriuos žinote besidomint laidotuvių papročiais, giedojimo tradicija. Laukiame visų.
Kontaktai: kadzyte@llti.lt, tel. 85 2625892

grįžti