Naujienos

DR. AUŠROS ŽIČKIENĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

2018-03-21

Kovo 5–14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Žičkienė lankėsi Varšuvos universitete. Polonistikos fakulteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros Baltistikos skyriaus studentams ji vedė paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių ciklą „Lietuvių tradicinės dainos: įsiklausyti, dainuoti, perprasti“. Jį sudarė teorinės paskaitos („Lietuvių tradicinių dainų istorijos atodangos“ ir „Tradicija ir kūrybiškumas: vienos dainos atvejis“) bei praktiniai dainų mokymai, kurių metu dalyviai išmoko 10 tradicinių lietuviškų dainų. Buvo analizuojami dainų tekstai, gilintasi į melodijų raiškos ypatybes, mėginama perprasti skirtingus dainavimo būdus. Užsiėmimų dalyviai – ir studentai, ir dėstytojai – buvo itin aktyvūs, kėlė klausimus, sakė pastabas, noriai ir drąsiai dainavo. Jiems buvo pateikti dainų tekstai ir melodijos, nuorodos į papildomą informaciją internete, susijusi literatūra.

WU_Baltistikos skyrius_Žičkienė

Varšuvos universiteto baltistai su dr. Aušra Žičkiene (pirma iš dešinės)

Baltistikos skyriaus studentės nuotrauka

Lektorės vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  LLTI_logo  logo


grįžti