Naujienos

DR. GINTARĖS JUDŽENTYTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

2018-03-27

Kovo 19–25 d. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė lankėsi Helsinkio universiteto Baltistikos centre, kur skaitė paskaitų ciklą „The Origin and Development of the Lithuanian Language“ (anglų kalba) ir „Lietuvių raštijos pradžia (lietuvių kalbos vartojimo sąlygos Prūsijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradiniu raštijos formavimosi etapu)“ (lietuvių kalba). Paskaitos sudomino ne tik Baltistikos centro studentus, bet ir šio centro dėstytojus.

juz-1  judz

Dr. Gintarė Judžentytė Helsinkio universitete

BC studento nuotrauka

Lektorės vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti