Naujienos

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOKT. R. SABONYTĖS VIZITAS STOKHOLMO UNIVERSITETE

2018-04-09

Kovo 18–25 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir doktorantė Regina Sabonytė lankėsi Stokholmo universiteto Baltų, suomių ir germanų kalbų institute, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos prozodiją ir intonacijos fonologiją („A review of the research on Lithuanian prosody“, „Observations on the adaptation of ToBI system for Lithuanian“ ir kt.), vedė seminarus, konsultavo studentus. Jų paskaitose dalyvavo ne tik šio instituto studentai ir darbuotojai, bet ir lingvistikos magistrantai bei doktorantai, Švedų kalbos ir daugiakalbystės katedros darbuotojai.

Sabonyte1  Kazlauskiene3

Dokt. Regina Sabonytė Stokholmo universitete    Dr. Asta Kazlauskienė Stokholmo universitete

A. Kazlauskienės nuotrauka                               R. Sabonytės nuotrauka

Lektorių vizitai vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti