Naujienos

PROF. HABIL. DR. BONIFACO STUNDŽIOS VIZITAS PIZOS UNIVERSITETE

2018-04-10

Kovo 22–29 d. Pizos universiteto Baltistikos centre viešėjo VU Baltistikos katedros prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. Jis skaitė studentams paskaitas apie kirtį ir priegaidę baltų kalbose ir apie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą. Paskaitų klausė bakalauro, magistro ir doktorantūros pakopų studentai, taip pat prof. dr. P. U. Dini. Vizito metu su profesoriumi P. U. Diniu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys ir bendros baltistinės studijų programos rengimo reikalai. Pizos universitete buvo konsultuoti studentai baltistai įvairiais klausimais, surengta P. U. Dinio knygos „Baltų kalbų lyginamoji istorija“ antrojo lietuviško leidimo rankraščio aptarimas-konsultacija.

ST_1  ST_4

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Pizos universitete

BC studento nuotraukos

ST_3  ST_2

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti