Naujienos

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS IŠ VDU VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

2018-05-07

Balandžio 9-15 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete  lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja prof. dr. Dalia Kuizinienė. Ji skaitė paskaitas polonistiką studijuojantiems bakalauro studijų studentams, kurių dalis mokosi lietuvių kalbos ir klauso lietuvių literatūros istorijos kurso.

Prof. dr. D. Kuizinienė studentams skaitė paskaitas apie lietuvių egzilio prozą ir poeziją. Per paskaitas buvo išryškintos svarbiausios lietuvių egzilio literatūros tendencijos ir svetur gyvenančių lietuvių rašytojų patirtos įtakos. Analizuojant egzilio prozos modernėjimo slinktis, pristatyta svarbiausių išeivijoje kūrusių vidurinės generacijos autorių kūryba, analizuoti atskiri modernistines tendencijas reprezentuojantys tekstai (daugiausia dėmesio skirta Jono Meko, Juliaus Kaupo, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio novelistikai), per paskaitas drauge su studentais ieškota lietuvių ir lenkų literatūros paralelių.

Vizito dienomis vyko susitikimai su Krokuvos Jogailaičių universitete įkurto Lietuvos kultūros centro darbuotojomis doc. dr. Beata Kalęba, dr. Greta Lemanaite-Deprati, dr. Katarzyna Korzeniewska, kurios ne tik dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą, tačiau ir pačios tiria lietuvių kultūra bei jos ryšius su Lenkijos kultūra, verčia grožinius ir mokslinius lietuvių tekstus į lenkų kalbą. Su kolegėmis kalbėtasi apie lietuvių ir lenkų literatūrinius ryšius, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, svarstyta rašyti bendrus lietuvių ir lenkų literatūroms  mokslo tyrimo projektus, aptarti B. Kalębos dėstymo „Literatūros ir spaudos“ programos magistrantams galimybės jos būsimo vizito į Lietuvą metu.

http://www.polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/fotoreportaze-2017/-/journal_content/56_INSTANCE_or0SO8PTesPo/41623/139598459

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti