Naujienos

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. REGINOS RINKAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMUTĖS BUČIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

2018-05-07

Balandžio 15–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojos prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė. Vizito metu prof. dr. R. Rinkauskienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos tarmės ir etnografiniai regionai“ ir vedė seminarus „Lietuvių kalbos tarmių ir kalbos istorijos sąlyčio taškai“. Doc. dr. L. Bučienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos sintaksinė sandara funkciniu aspektu“ ir vedė seminarus „Praktiniai lietuvių kalbos sintaksės aspektai“.

buciene-1 buciene-2

Prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  leu_logotipas


grįžti