Naujienos

LATVIJOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI VILNIAUS UNIVERSITETO DOC. DR. VILMA ZUBAITIENĖ

2018-04-02

Latvijos universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Vilma Zubaitienė iš Vilniaus universiteto. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas Lietuvių kalbos istorija: XVI–XVIII a. Paskaitose buvo kalbama apie senuosius raštus (Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno, Simono Vaišnoro, Mikalojaus Daukšos ir kt.), rašytinės kalbos variantus (vakarinį, vidurinį ir rytinį) ir jais pasirašytus pagrindinius kūrinius, Biblijos rašymo istoriją, svarbiausius XVI–XVIII a. kalbinius veikalus: gramatikas ir žodynus. Studentams buvo vesti seminarai, kuriuose mokyta atpažinti senosios rašto sistemos (fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksės) ypatybes ir archajinius požymius, supažindinta su senųjų raštų duomenų bazėmis, originalų saugojimo vietomis, faksimiliniais ir kritiniais leidimais, pasidalyta kritinių žodynų ir gramatikų leidimų rengimo patirtimi. Taip pat kartu su Baltistikos centro dėstytoju Edmundu Trumpa vesti praktinės lietuvių kalbos seminarai.

zubaitiene

Doc. dr. Vilma Zubaitienė Latvijos universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

Per vizitą doc. dr. V. Zubaitienė dalyvavo Latvijos universiteto 54-ojoje Arturo Ozolo konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika: nuo Karlio Mülenbacho „Teikums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų“, kur perskaitė pranešimą „Mokslo kalbos fraziškumas: veiksmažodinės konstrukcijos ir jų funkcijos“.

Vizitas vyko kovo 13–19 d. pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2 logo  vu logotipas


grįžti