Naujienos

DR. LILITOS ZALKALNS IŠ STOKHOLMO UNIVERSITETO VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2018-05-09

Balandžio 23-30 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Stokholmo universiteto Slavų ir baltų studijų, suomių, nyderlandų ir vokiečių kalbų instituto, Baltų kalbų skyrius dėstytoja dr. Lilita Zalkalns. Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo skandinavų kalboms ir kultūroms skirtame renginyje „Skandinavų dienos 2018“, kur studentams ir akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie šių dienų Švediją, šalies politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo aspektus.

zalkalns-1                    zalkalns-2

L. Zalkalns su L. Anglickiene ir R. Račiūnaite-Paužuoliene     L. Zalkalns paskaita.

BC studentų nuotraukos

Dėstytoja taip pat konsultavo švedų kalbą studijuojančių studentus, susitiko su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų ir Lituanistikos katedrų dėstytojais ir mokslo darbuotojais. Susitikime buvo diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Stokholmo universiteto Slavų ir baltų studijų, suomių, nyderlandų ir vokiečių kalbų instituto ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje. Vizito metu viešnia taip pat susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams ir moksliniams tyrimams.

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti