Naujienos

DOKT. TEREZOS KABELAČOVOS IŠ MASARYKO UNIVERSITETO (BRNO) VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2018-05-24

Gegužės 6 –13 d. Vilniaus universitete stažavosi Masaryko universiteto (Brno) Filosofijos fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto doktorantė Tereza Kabeláčová. Stažuotės metu ji dirbo bibliotekoje, konsultavosi su VU mokslininkais aktualiosios sakinio sklaidos lietuvių kalboje klausimais, dalyvavo prof. dr. Anos Verschnik (Talino universitetas) paskaitose „Kalbų kontaktai ir metalingvistinis sąmoningumas“ bei „Anglų kalba Estijoje. Anglų-estų kalbų kontaktai“.

Kabelacova

Dokt. Tereza Kabeláčová Vilniaus universitete

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

 

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti