Naujienos

DR. HALINOS BERESNEVIČIŪTĖS-NOSALOVOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2018-05-25

Gegužės 6-13 d. Vilniuje ir Kaune lankėsi Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto dėstytoja dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova. Vizito metu dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova rinko medžiagą Baltijos regiono ir Lietuvos istorijos kursų atnaujinimui, taip pat rengiamoms publikacijoms iš Lietuvos istorijos srities bei susipažino su naujausia literatūra, tyrinėjo retus spaudinius ir senąją periodiką. Vilniuje dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova lankėsi Nacionalinėje M. Mažvydo bei T. Vrublevskio mokslų akademijos  bibliotekose, Kaune – Vytauto Didžiojo universiteto bei Kauno viešojoje bibliotekose. Per vizitą buvo surengti susitikimai su Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros dėstytojais bei mokslo darbuotojais ir diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Brno Baltistikos centro bei Vytauto Didžiojo universiteto bendravimą.

nasalova 1     nasalova 2

H. Beresnevičiūtė-Nosalova VDU Leonido       Susitikimas su VDU istorikais

Donskio bibliotekoje

Jurgitos Macijauskaitės-Bondos nuotraukos

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti