Naujienos

PROF. DR. DAIVOS SINKEVIČIŪTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

2018-05-28

Gegužės 6-12 d. prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė iš Vilniaus universiteto lankėsi Latvijos universitete. Vizito metu dėstytoja skaitė paskaitas apie lietuvių vardus „Lietuvių vardai ir jų įvairovė“ lietuvių kalbos besimokantiems Latvijos universiteto Baltų filologijos studijų programos studentams, kartu su doc. dr. Edmundu Trumpa vedė šnekamosios lietuvių kalbos paskaitas, konsultavo studentus apie tikrinę lietuvių leksiką. Vizito metu prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė dalyvavo Latvijos universiteto tyrėjų surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastic investigations“, kur perskaitė pranešimą „Tendencies of the formation and usage of Baltic nouns with suffix -ut- in Lithuania“ (konferencijos programą žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP%202018_%20programma_3.05.pdf, konferencijos tezes žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf).

sinkeviciute 1  sinkeviciute 2

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė su Latvijos universiteto studentais

Edmundo Trumpos nuotraukos

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti