Naujienos

PROF. DR. ALVYDO BUTKAUS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

2018-05-28

Gegužės 14-20 d. Rėzeknės technologijų akademijoje (Latvija) viešėjo ir paskaitas skaitė VDU Letonikos centro vadovas prof. dr. Alvydas Butkus. Latvių kalbos ir literatūros studentams (būsimiesiems mokytojams) latvių kalba buvo skaitomi kursai: „Antroponīmija etnolingvistiskajā aspektā“ (Antroponimija etnolingvistiniu aspektu) ir „Lietuvas valstiskuma veidi un to interpretācijas“ (Lietuvos valstybingumo pobūdžiai ir jų interpretacijos). Pirmuosiuose kursuose buvo išskirtos tokios potemės: vardo funkcija (asmens identifikacija; apeliatyvas, etimologija, sąvoka, skoliniai;  „juokingi“ vardai), lietuvių asmenvardžių sistema (oficialioji ir tarminė), pravardinė nominacija, vardas ir identitetas. Antrąja tema studentams buvo pateiktos valdovų titulatūros terminų viešpats, ciesorius, karalius, kunigas > kunigaikštis etimologijos (taip pat ir liaudies etimologijos), aptarta karaliaus ir kunigaikščio bei karalystės ir kunigaikštystės subordinacija, po to apžvelgta Lietuvos valstybingumo raida nuo XIII iki XX a.

butkus 1  butkus 2

Prof. A. Butkus kartu su studentėmis ir        Per paskaitą

dėstytoja dr. Antra Kliavinska (viduryje)

Nuotraukų autorės – Rėzeknės technologijų akademijos studentės

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti