Naujienos

DR. EWOS STRYCZYŃSKOS-HODYL VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2018-07-09

Birželio 20–29 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyriaus dėstytoja dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl. Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko ir lituanistinėmis bei baltistinėmis temomis kalbėjo su dr. Jurgita Macijauskaite-Bonda, Maironio lietuvių literatūros muziejuje peržiūrėjo Juliaus Kaupo fondo medžiagą, susitiko su vyr. fondų saugotoja Reda Rėklyte, konsultavosi su Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene. Vilniuje dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur rinko medžiagą dėstomiems dalykams ir moksliniams tyrimams, dėl lietuvių tautosakos paveldo konsultavosi su Virginijumi Gasiliūnu ir doc. dr. Brone Stundžiene, Lietuvos literatūros ir meno archyve susitiko su vyr. archivare Jolita Dimbelyte-Mchichou.

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.     E. Stryczyńska-Hodyl VDU bibliotekoje

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos    E. Stryczyńska-Hodyl bibliotekoje

institute

Studento nuotrauka

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti