Naujienos

DR. GINOS HOLVOET VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

2018-07-23

Liepos 2–9 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet, kuri per vizitą skaitė paskaitas apie Biblijos vertimo į nacionalines kalbas istoriją.

Per paskaitas ypatingą dėmesį skirdama Biblijos vertimams į lietuvių ir gruzinų kalbas, dr. G. Holvoet supažindino studentus su Krikščionybės Lietuvoje įvedimo istorija, raštijos pradžia ir pirmomis lietuvių kalba spausdintomis knygomis bei pagrindiniais vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat tyrėja nuodugniai aptarė pirmųjų Biblijos vertimų į lietuvių kalbą istoriją, analizavo vertimo metodiką ir aptarė atskirus vertimo pavyzdžius. Viena dr. G. Holvoet paskaita, kurioje buvo pristatyta raštijos Sakartvele pradžia, krikščionybės įvedimas Sakartvele ir pirmieji Biblijos vertimai gruzinų kalba, buvo rengti kartu su Sakartvelo lietuvių kalbos ir kultūros studentu Irakliu Dudauri, su kuriuo individualiai buvo dirbta ir jo dalinių studijų Vilniaus universitete metu.

1 sakar  6 sakar

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras

Nuotraukos BC studentų.

Per vizitą dr. G. Holvoet dalyvavo studentų egzaminų vertinimo komisijoje, o liepos 6 dieną kartu su centro darbuotojais ir studentais dalyvavo renginyje Lietuvos Respublikos ambasadoje Sakartvele, kur visi drauge giedojo Tautinę giesmę. Taip pat drauge su Baltistikos centro darbuotojais ir studentais dr. G. Holvoet dalyvavo susitikimuose su Rustavio rinkiminės apygardos deputatu Sakartvelo parlamente Paata Mkheidze ir su lietuvių ir gruzinų kultūros centro atstovais ir aptarė tolesnio lituanistinio bendradarbiavimo perspektyvas.

 

2 sakar  3 sakar

4 sakar 

5 sakar

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti