Naujienos

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO mokslininkės DR. SOLVEIGOS DAUGIRDAITĖS VIZITAS Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

2018-07-30

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Daugirdaitė nuo 2018 m. liepos 1 d. iki liepos 8 d. viešėjo Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute (Frankfurtas prie Maino, Vokietijos Federacinė Respublika). Per vizitą lietuvių kalbos besimokantys Goethės universiteto studentai išklausė lektorės parengtą paskaitų ciklą „Šiuolaikinė lietuvių literatūra“, kuris buvo skirtas aptarti lietuvių mentaliteto ir literatūros slinktims XX a. II pusėje. Paskaitose buvo analizuojamos perėjimo iš totalitarinės visuomenės laiku rašytos literatūros ypatybės ir tolesnė jos raida. Paskaitas lankė empirinės kalbotyros, baltų kalbotyros, meno istorijos (8 semestras) bei informatikos (6 semestras) studentai.

solveiga

Dr. Solveiga Daugirdaitė Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

BC studento nuotrauka

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo


grįžti