Naujienos

LEKTORĖS RAMUTĖS BINGELIENĖS VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHĖS UNIVERSITETE

2018-06-27

Birželio 3–10 dienomis Frankfurto prie Maino Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute viešėjo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto lektorė Ramutė Bingelienė, kuri pakvietė instituto studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius į interaktyvias paskaitas-seminarus, skirtus lietuvių kalbos vartojimo pragmatinei kompetencijai ugdyti.

Pirmojo susitikimo diskusijų objektu tapo vieno iš pamatinių kalbėjimo veiksmų – neigimo – pragmatika: buvo aptarta ne tik neigimo veiksmo gramatinė raiška lietuvių kalboje, bet ir pasidalyta įžvalgomis apie poleminę neigimo veiksmo prigimtį ir kontekstus, aparta neigiamųjų pasakymų polifoninė struktūra. Per antrąjį seminarą, skirtą vadinamajai „jausmų gramatikai ir pragmatikai“, apžvelgtos lietuvių kalbos teikiamos galimybės aprašyti džiaugsmo bei baimės jausmus, aptarta šių pasakymų gramatinė-pragmatinė specifika bei vartojimo kontekstai.

Per formalius ir neformalius susitikimus su studentais ir Instituto kolegomis ne tik dalytasi lietuvių kalbos mokymo patirtimi, bet ir siekta išsiaiškinti Instituto baltistikos studentų poreikius, diskutuota apie tai, kas paskatintų vietos baltistus ir indoeuropeistus rinktis studijuoti VU – atvykti dalinėms studijoms ar į trumpuosius Lituanistikos kursus. 

Bingeliene

Lektorė Ramutė Bingelienė Frankfurto prie Maino Goethės universitete

BC studento nuotrauka

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti