Naujienos

DR. FELIKSO THIESO IŠ FRANKFURTO PRIE MAINO GOETĖS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

2018-08-22

Nuo liepos 27 iki rugpjūčio 8 d. Vilniaus universitete stažavosi dr. Feliksas Thiesas iš Frankfurto prie Maino Getės universiteto Empirinės kalbotyros instituto. Jis dalyvavo Vilniaus universiteto ir asociacijos „Academia Salensis“ rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje bei konferencijoje „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“. Salų konferencijoje F. Thiesas pristatė pirmuosius Baltistikos projekto, kuriame siekiama ištirti Martyno Liuterio Biblijos vertimo įtaką lietuvių ir kitoms baltų kalboms, rezultatus, o grįžęs iš Salų mokyklos į Vilnių dalyvavo Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento skaitmeninimo seminare „Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament-4“.

felix  felix2

Dr. Feliksas Thiesas Salų kalbotyros vasaros mokykloje

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

sem2  sem4

Seminare „Chylinskio Biblijos istorija ir jos tyrimai“

Vizitas vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti