Naujienos

DOC. DR. VIGMANTO BUTKAUS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETO LITUANISTIKOS CENTRE

2018-10-09

Rugsėjo 18–27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Vigmantas Butkus lankėsi Latvijos universiteto Lituanistikos centre, kur Baltų filologijos specialybės III kurso studentams perskaitė keturių paskaitų ciklą „Lietuvių ir latvių klasikinės poezijos paralelės“. Doc. dr. V. Butkus Lituanistikos centro bibliotekai padovanojo ir trumpai pristatė rugsėjo mėn. pradžioje išėjusią savo monografiją „Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos“ ir organizavo dvi laisvos formos diskusijas-seminarus apie grožinės literatūros vertimus iš vienos baltų kalbos į kitą. Taip pat jis surengė meninės dokumentikos filmo apie lietuvių poetą Vladą Braziūną ir latvių poetą Knutą Skujenieką „Arčiau žemės anapus upės“ (2018; rež. Viktorija Jonkutė ir Ernestas Samsonas) peržiūrą ir komparatyvistinio pobūdžio diskusiją apie jį.

Butkus LU 1  Butkus LU 3

Vigmanto Butkaus paskaita Latvijos universiteto baltistams (LU) Lituanistikos centre

Doc. dr. Edmundo Trumpos nuotraukos

Butkus LU 2

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo


grįžti