Naujienos

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETE

2018-10-22

Rugsėjo 30 – spalio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Čekijos Respublikos Masaryko universiteto Lingvistikos ir Baltijos kalbų katedroje (Brno), kurioje skaitė paskaitas lituanistiką studijuojantiems bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams ir dėstytojams, konsultavo studentus. Profesorė skaitė paskaitas šiomis temomis: Naujausi verstinių lietuvių kalbos administracinio stiliaus tekstų leksikos ypatumai; Dabartinės administracinės kalbos morfologinių ir sintaksinių ypatumų tyrimai ir jų rezultatai; Lietuvių bendrinė kalba, jos dabartinis statusas ir nauji kalbos politikos aspektai.

leo2  leo3

Pranešėją pristato Lingvistikos ir Baltijos studijų             Per paskaitą

katedros vedėjas doc. Vaidas Šeferis

Fotografavo  Aurelija Leonavičienė ir centro studentai

leo4

Studentai ir dėstytojai klausosi paskaitos Lietuvių bendrinė kalba, jos dabartinis statusas ir nauji kalbos politikos aspektai. Dešinėje pusėje sėdi Masaryko universiteto Lingvistikos ir Baltijos studijų katedros vedėjas doc. Vaidas Šeferis ir kiek toliau - poetas, tos pačios katedros dėstytojas Almis Grybauskas.

leo5

Prof. A. Leonavičienė prie Masaryko universiteto pagrindinio pastato

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti