Naujienos

PROF. LAIMUTĖS BALODĖS VIZITAS LIETUVOJE

2018-11-05

Spalio 13–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centro prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. VDU profesorė susitiko su Letonikos centro darbuotojais bei dėstytojais lituanistais. Profesorė studentams skaitė dvi paskaitas: „Vietovardžių žodynai ir jų struktūra (latvių, lietuvių, estų, suomių patirtis)“ ir „Latvių asmenvardžių žodynai“. Tuo tarpu VDU dėstytojai klausėsi paskaitos „Naujausios latvių (ir viso Baltijos regiono) asmenvardžių tendencijos“ ir dalyvavo diskusijose. Vizito metu buvo dalinamasi baltistikos sklaidos užsienyje darbo patirtimi ir problemomis, aplankytos VDU Humanitarinio fakulteto bibliotekos, kur susipažinta su naujausia onomastine bei didaktine literatūra. Profesorė taip pat dalyvavo D. Saukaitytės naujausios poezijos knygos „Purpurinis vakaras“ pristatyme Kaune, Maironio muziejuje.

Vilniuje prof. Laimutė Balodė susitiko su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentais ir dėstytojais, kur praplėtė kontaktus su Baltijos kalbų ir kultūrų institutu: be Baltistikos katedros darbuotojų, vyko susitikimai su Skandinavistikos centros darbuotojais, taip pat buvo susitikta su Taikomosios kalbotyros instituto kolegomis iš Lituanistinių studijų ir Lietuvių kalbos katedrų. Profesorė dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, aplankė M. Mažvydo biblioteka.

Kaunas II  Vilnius 18_n

Prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose

Fotografavo  Laimutė Balodė ir jos kolegos

Kaunas 1.pg  Kaunas 18 i_n

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas  vu logotipas


grįžti