Naujienos

Vizitas Varšuvos universiteto Baltistikos centre

2018-11-13

Spalio 22–27 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre. Vizito metu ji susitiko su centro dėstytojais, skaitė paskaitas studentams knygos tyrimų temomis. Paskaitoje „XIX a. valstietiškoji knygos kultūra“ buvo aptarti aukštuomenės ir žemųjų sluoksnių knygos kultūros konceptai, kalbėta apie leidybinę situaciją XIX a. Lietuvoje, spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimą ir knygnešystę, kontrafakcinius leidinius, jų identifikavimo specifiką, tokių leidinių skaitytojus, nustatomus pagal knygose paliktus rankraštinius nuosavybės įrašus. Didelio auditorijos susidomėjimo sulaukė originali kontrafakcinė maldaknygė „Aukso altorius“ (1894 m.). Kitose paskaitose kalbėta apie senosios knygos ir bibliofilijos reiškinius, probleminę spaudos renkamaisias spaudmenimis išradimo prieskyrą Johannui Gutenbergui, inkunabulistiką ir bibliofilijos situaciją šiandienos pasaulyje. Diskutuota kolekcionavimo, bibliomanijos, brangiausiai parduodamų knygų, asmeninių bibliotekų likimo (pavyzdžiui, kas laukia Umberto Eco bibliotekos) ir įvairiais kitais bibliofilijos klausimais, tarp jų ir itin intriguojančiu: ar yra žmogaus oda įrištų knygų.

Varšuva_2  Varšuva_3

Doc. Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre

Joannos Tabor ir Agnieszkos Rembiałkowskos nuotraukos

Varšuva_4  Varšuva_5

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti