Naujienos

Dr. Daivos Vaišnienės iš Lietuvos edukologijos universiteto vizitas Stokholmo universiteto Baltistikos centre

2018-11-10

Spalio 14–20 d. Stokholmo universiteto Baltistikos centre lankėsi dr. Daiva Vaišnienė iš Lietuvos edukologijos uinversiteto. Vizito metu dr. D. Vaišnienė skaitė paskaitų ciklą apie kalbos politiką ir jos reglamentavimą Lietuvoje, vedė seminarus apie atskirų sričių (kalbos mokymo, tautinių mažumų kalbų reglamentavimo, kalbos technologijų) kalbos politiką.

Vaisniene

Dr. Daiva Vaišnienė

Iš asmeninio dr. Daivos Vaišnienės archyvo

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo


grįžti