Naujienos

DOC. DR. BRONĖS STUNDŽIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

2018-12-04

Lapkričio 17-24 d. Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė Bronė Stundžienė, kuri studentams skaitė paskaitų ciklą apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Vroclave doc. dr. B. Stundžienė skaitė paskaitas „Iš lietuvių tradicinės kultūros istorijos ir dabarties“: „Šiuolaikinė lietuvių tradicinė kultūra: ko nebėra ir kas kuriama?“, „Istorinio ir dabarties lietuvių folkloro sandūra“, „Folkloras kaip Lietuvos regionų atminties vietos“, per kurias siekė perteikti susintetintą lietuvių tradicinės kultūros proceso vaizdą, leidžiantį užčiuopti jos tęstinumą (savaiminį ir atnaujinamą) bei nuolat vykstantį naujų kultūros apraiškų formavimąsi. Pristatant lietuvių bendruomeninių ir šeimos papročių bendrą kontekstą buvo atkreiptas dėmesys į jų savitumus, paplitimą, kartu pabrėžiant daugelio tradicijų paraleles   regioniškai artimose kultūrose, tarp jų ir lenkų. Kaip įdomus šiuolaikinės kultūros atvejis, remiantis neseniai atliktais tyrimais, aptartos lietuvių ir Rytų Lietuvoje gyvenančių lenkų laidotuvių  tradicijų (liaudiškų giesmių) bendros naujos tendencijos. Klausytojai taip pat buvo supažindinti su dalies dabarties visuomenės, ypač akademinio jaunimo, siekiu atgaivinti (renovuoti) senojo baltiško pasaulėvaizdžio reliktus, kuriems priklauso ir archajiško sluoksnio sutartinių tradicijos (polifoninių dainų) vis labiau populiarėjanti edukacija. Studentai buvo skatinami permąstyti, kaip mūsų dienomis veikia folklorinė atmintis, kaip ir kodėl ji reiškiasi ar nesireiškia moderniaisiais laikais, kur ją šiandien galima atpažinti. Naujai įdabartinamu tautosakos pavyzdžiu buvo pasirinktas smulkiosios tautosakos žanras, parodant, kaip keičiasi patarlių bei priežodžių prasmė, pakeičiant posakio vieną ar kitą žodį  (antiparemijų plitimo tradicija).

stundziene1  stundziene3

Doc. Bronė Stundžienė Vroclavo universitete

BC studentų nuotraukos

 

Per vizitą buvo aptartos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės bei formos. Trumpas vizitas Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre leidžia tikėtis ir tolesnio bendradarbiavimo tradicinės kultūros studijų baruose. 

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti