Naujienos

LIEPOJOS UNIVERSITETO PROFESORĖS ZANDOS GŪTMANĖS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2018-12-19

Lapkričio 1-9 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prof. dr. Zanda Gūtmanė. Profesorė magistrantūros studentams ir kitiems susidomėjusiems skaitė paskaitą tema „Latvių literatūros, kultūros ir istorijos paralelės Baltijos kultūros kontekste“.

 Viešniai buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais ir vyko diskusijos apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir meno fakulteto bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu. Prof. dr. Z. Gūtmanė universiteto bibliotekoje susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams (Baltijos literatūros raida, XX amžiaus Baltijos literatūra) ir moksliniams tyrimams.

Gūtmane1  Gūtmane2

Prof. dr. Zanda Gūtmanė Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš asmeninio prof. Zandos Gūtmanės archyvo

Gūtmane3

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti