Naujienos

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VARŠUVOS UNIVERSITETE

2018-12-22

Lapkričio 25 d. – gruodžio 2 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Varšuvos universitete ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalbos įvadas“. Kurso klausytojai buvo supažindinti su prūsų kalba ir jos istorija, pagrindiniais rašto paminklais, tarmėmis, taip pat kalbėta apie santykį su giminiškomis baltų ir slavų kalbomis bei minėtos prūsų kalbos atgaivinimo idėjos. Atskiras seminaras buvo skirtas vienos prūsų tarmės fonologinei ir morfologinei sistemai aptarti bei detaliai prūsiško teksto fragmento analizei.

Rin1  Rin2

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Varšuvos universitete

Joanos Tabor nuotraukos

Rin3

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti