Naujienos

VYKS BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

2019-01-28

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyks Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos  kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų“. Mokymuose dalyvaus Baltistikos centrų dėstytojai iš Helsinkio universiteto (Suomija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Talino universiteto (Estija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Kijevo universiteto (Ukraina) ir kt. Mokymų metu vyks paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, edukacinė, istorinė, kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaitys Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė, prof. dr. Regina Rinkauskienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. dr. Laimutė Anglickienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, prof. dr. Raimonda Ragauskienė, lekt. Vilija Janušauskienė ir kiti.

Kursai rengiami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vdu logotipas


grįžti