Naujienos

Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

2019-03-08

Vasario 23-kovo 2 d. Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė. Prof. Jūratė Ruzaitė skaitė paskaitą „Kalba ir technologijos“, kur buvo pristatytos tekstynų ir kitų elektroninių išteklių taikymo galimybės mokantis lietuvių kalbos. Dr. Teresė Ringailienė kalbėjo apie motyvaciją mokytis lietuvių kalbos, besimokančiųjų požiūrį į šią kalbą bei jų daromas klaidas.

Po paskaitų vyko seminarai, kuriuose studentai atliko interaktyvias užduotis, žaidė kalbinius žaidimus ir per juos įtvirtino lietuvių kalbos gramatikos, žodyno, pragmatikos žinias, analizavo tipines gramatikos ir leksikos klaidas, atrinktas iš portalui kuriamo besimokančiųjų tekstyno, lygino besimokančiųjų lietuvių kalbos vartoseną su informacija gimtakalbių tekstynuose. Studentams, pageidaujantiems įsivertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, buvo atliktas diagnostinis testas.

jurate 5

Sakartvelo technikos universitete paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

Nuotraukų autorius – Baltistikos centro vadovas Vidas Kavaliauskas

jurate 1  jurate 2

jurate 3  jurate 4

jurate 6

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  svietimo akademija


grįžti