Naujienos

DR. JOVITOS NEVULYTĖS-GRĖBLIŪNIENĖS IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

2019-03-14

Vasario 10-18 d. Vilniaus universitete viešėjo Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Baltologijos centro darbuotoja dr. Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė, kur klausė prof. dr. Vytauto Kardelio fonetikos ir fonologijos, doc. dr. Vilmos Zubaitienės leksikografijos ir dr. Gintarės Judžentytės semantikos paskaitų. Viešnia trumpalaikio vizito metu lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Vasario 14 d. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto prof. dr. Danguolės Mikulėnienės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatyme ir konsultavosi su LKI ir VU dialektologais mokslininkais – dr. Asta Leskauskaite, prof. dr. Vytautu Kardeliu ir kitais, lankėsi LKI Geolingvistikos centre, kuriame kaupė moksliniam darbui reikalingą medžiagą: klausė tarminių įrašų, peržiūrėjo kartotekas.

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti