Naujienos

DR. JOANNOS TABOR IŠ VARŠUVOS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

2019-04-11

Kovo 31-balandžio 7 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute stažavosi Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos skyriaus vadovė dr. Joanna Tabor. Stažuotės metu ji dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekose, konsultavosi įvairiais lietuvių literatūros klausimais su prof. dr. Brigita Speičyte, dr. Ramune Bleizgiene, dr. Jurgita Žana Raškevičiūte ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite.

Joanna Tabor  Joanna Tabor_3

Dr. Joanna Tabor Vilniaus universitete

Nuotraukos- Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti