Naujienos

DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

2019-04-13

Kovo 25 – balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė lankėsi Suomijoje, Helsinkio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių egzilio literatūrą. 

Per paskaitas buvo pristatytos svarbiausios ankstyvojo lietuvių egzilio literatūros tendencijos, daugiausia dėmesio skirta Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Jurgio Jankaus, Kazimiero Barėno prozai. Aptariant lietuvių autorių, gyvenančių Šiaurės Amerikoje, kūrybą, rašomą anglų kalba, aktualizuota Rūtos Šepetys, Antano Šileikos, Irenės Guilford, Julijos Šukys kūryba bei Lietuvos istorijos temų refleksija minėtų autorių tekstuose. Pristatant naujausią svetur rašytą literatūrą išryškinti svarbiausi žanrai, tematika, daugiausia remiantis Valdo Papievio, Dalios Staponkutės, Eglės Paulinos Pukytės tekstais. Kontekstinei analizei ir iliustracijai buvo pasirinkti svetur kūrusių ar kuriančių lietuvių dailininkų E. Varkulevičiaus, A. Weigel ir kitų darbai.

Kuiz 1  Kuiz 2

Prof. Dalia Kuizinienė paskaitos metu

Nuotraukų autoriai: Aurelija Kaškelevičienė ir centro studentai

Kuiz 3

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  svietimo akademija


grįžti