Naujienos

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS PROF. DR. BRIGITOS SPEIČYTĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

2019-06-21

Gegužės 6–10 d. Lietuvos kultūros centre prie Paribio literatūrinės kultūros katedros Krokuvos Jogailaičių universitete lankėsi prof. dr. Brigita Speičytė Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, kuri skaitė paskaitas apie bendrą Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldą.

Prof. dr. B. Speičytė skaitė paskaitas „Adomas Mickevičius lietuvių akimis: tarp kanonizacijos ir marginalizacijos“ („Adam Mickiewicz oczami Litwinów. Między kanonem a marginalizacją“), „Vienoje lentynoje su Milošu greta Lietuvos statuto. Liudvikas Adomas Jucevičius iš Česlovo Milošo poemos „Kur saulė teka ir kur leidžiasi“ („Na jednej półce z Miloszem, obok litewskich statutów. Ludwik Adam Jucewicz (1813–1846) z poematu Czesława Miłosza ‚Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada‘“), kurių klausė Polonistikos fakulteto Paribio literatūrinės kultūros katedros ir Literatūrinės komparatistikos katedros vykdomų programų studentai ir dėstytojai. Per paskaitas buvo siekta lietuvių literatūra ir kultūra besidomintiems studentams bei mokslininkams atskleisti bendro Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldo tyrimo, aktualizavimo galimybes.

Su Lietuvos kultūros centro ir Literatūrinės komparatistikos katedros mokslininkais dr. Beata Kalęba, dr. hab. Pawełu Bukowiecu, dr. hab. Magdalena Siwiec, dr. hab. Małgorzata Sokalska buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir poreikiai.

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo


grįžti