Naujienos

LLTI konkursas eiti mokslo darbuotojų pareigas

2013-04-14
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas. Konkurso paskelbimo data 2013-02-19.

Dokumentus pateikti iki 2013-05-20 adresu: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

 
Senosios literatūros skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti.
 
Reikalavimai pretendentams:
Lietuvos senosios raštijos tyrimo ir šaltinių rengimo patirtis.
 
Senosios literatūros skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato) pareigoms užimti.
 
Reikalavimai pretendentams:
Lietuvos senosios raštijos tyrimo ir šaltinių rengimo patirtis.
 
Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato) pareigoms užimti.
 
Reikalavimai pretendentams:
XIX–XX a. pirmosios pusės literatūros tyrėjo kompetencija.
 
Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti.
 
Reikalavimai pretendentams:
Archyvinės medžiagos tyrimo, skelbimo ir archyvų fondų skaitmeninimo patirtis.
 
Dainyno skyriaus vadovo pareigoms užimti.
 
Reikalavimai pretendentams:
 
1. Humanitarinių mokslų srities mokslo daktaro laipsnis.            
2. Ne mažiau kaip 3 metai mokslo vadybos  patirties  (vadovavęs  mokslinių tyrimų projektui, institucijos padaliniui ir pan.) ir patirties dalyvaujant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) projektuose, gebėjimas  savarankiškai vadovauti ilgalaikei MTEP programai.
3. Per pastaruosius 5 metus paskelbti reikšmingi dainuojamosios tautosakos srities  moksliniai tyrimai, šaltinių publikacijos, taikomieji darbai.            
4. Dainuojamosios tautosakos skyriaus  atliekamų mokslo tiriamųjų ir taikomųjų darbų žinojimas, skyriaus pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifikos ir perspektyvos išmanymas.            
5. Nepriekaištinga reputacija.            
6. Geras bent 1 užsienio kalbos mokėjimas.
 
Pretendentai turi pateikti dokumentus:             
 
1. Prašymas Direktoriaus vardu            
2. Gyvenimo aprašymas (CV);            
3. Aukštojo mokslo diplomas (kopija);
4. Mokslo laipsnio diplomas (kopija);
5. Pedagoginio vardo atestatas (kopija);
6. Mokslo darbų sąrašas ir svarbiausių darbų kopijos;
7. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
8. Kadencijos darbo planas.
 
Dokumentus pateikti iki 2013-05-20 adresu: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius
 
Konkurso paskelbimo data: 2013-02-19
 

grįžti