Naujienos

Mokslinė konferencija „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“

2013-04-14
2013 m. gegužės 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, bendradarbiaudamas su Vilnaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru, rengia kasmetinę doktorantų konferenciją „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“.

Šiuo tęstiniu akademiniu renginiu (pirmoji konferencija „Doktorantų agora: metodologiniai mainai“ vyko 2009 m.) siekiama suburti įvairių institucijų literatūrologijos pakraipos doktorantus bei pasidalyti teoriniais, metodologiniais ir tiriamojo darbo atradimais. Šiais metais dėmesys bus kreipiamas į problemas, susijusias su įvairių literatūros teorijų siūlomų metodologinių prieigų taikymu. Tikimasi, kad skirtingų metodų taikymo patirčių ir problemų aptarimas padės stiprinti metodologinę doktorantų kompetenciją, taps paskata iš naujo permąstyti savo teorines ir metodologines nuostatas bei pajusti bendro dialogo svarbą. O patį dialogą įtvirtins diskusija su LLTI ir A. J. Greimo centro literatūros mokslininkais.

Šia konferencija siekiama intensyvinti jaunosios akademinės bendruomenės ryšius, pasiūlyti akademinio jaunimo bendradarbiavimo formą. Vienos dienos renginyje numatyta perskaityti iki 15 pranešimų.
 
Kviečiama teikti pranešimų temas ir tezes (600–800 sp. ž. su tarpais). Papildoma informacija apie doktorantą: mokslo institucija, doktorantūros studijų metai, disertacijos tema.
 
Laiškų laukiama iki 2013 m. balandžio 30 d. adresais:
 

grįžti