Naujienos

Konferencija „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“

2013-04-26
Lietuva ir pasaulio šalių lituanistai 2014 metais pažymės poeto Kristijono Donelaičio (Christian Donalitius) gimimo trisšimtąsias metines. Į tarptautinę knygotyros konferenciją „Kristijono Donelaičio  epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ pranešėjai ir pranešimų pavadinimai registruojami iki 2013 m. liepos 1 d.

Vilniaus universitetas ir Lietuvos mokslų akademija organizuoja tarptautinę knygotyros konferenciją „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“, kuri įvyks 2014 m. rugsėjo 25–26 d. Vilniuje.


Lietuva ir pasaulio šalių lituanistai 2014 metais pažymės poeto Kristijono Donelaičio (Christian Donalitius) gimimo trisšimtąsias metines. Dėl sukakties įprasminimo Vyriausybės sprendimu sudaryta komisija, kurios veiklos programoje numatyta išleisti mokslinių tyrimų ir K. Donelaičio kūrybos vertimų, surengti keletą tarptautinių konferencijų, atminimą įamžinti naujais paminklais ir meno kūriniais. Sukaktį pasiūlyta įtraukti į UNESCO skelbiamą svarbių pasaulio kultūros įvykių kalendorių.


Konferencijos prioritetinės temos:

Kristijonas Donelaitis: gyvenimo ir kūrybos nauji duomenys ir įžvalgos
Kristijono Donelaičio kūrybos vertimų tekstologiniai tyrimai
Kristijono Donelaičio vertėjai ir jų vertimų publikacijos
Europietiškoji XVIII amžiaus knygos kultūros tradicija
Prūsijos mokslo ir knygų leidybos pasiekimai.
Prūsijos tautų (vokiečių, lietuvių, lenkų) svarbiausieji XVIII a. raštijos veikalai
Prūsijos lietuvių XVII–XVIII a. žodynų leksikos atspindys Kristijono Donelaičio kūryboje
Evangelikų liuteronų bažnyčios ir dvasininkijos vaidmuo Prūsijos tautų raštijos pažangai ir kaitai
Kristijonas Donelaitis ir amžininkai: paralelės (pavyzdžiui, latvių rašytojas, folkloristas, leksikografas, evangelikų liuteronų kunigas Gotthard’as Friedrich’as Stender’is; 1714–1796)   
Skaitančioji visuomenė, viešosios ir asmeninės bibliotekos
Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas
Kristijono Donelaičio epochos kultūros paveldas šiandieninio Karaliaučiaus, Olštyno ir Torunės mokslo ir atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose) 
Kaip suprasti ir skaityti Kristijoną Donelaitį dabar


Konferencijos kalbos: lietuvių, vokiečių, anglų, rusų

Svarbiausios datos:

iki 2013 m. liepos 1 d. registruojami pranešėjai ir pranešimų pavadinimai,
iki 2013 m. rugsėjo 1 d. sudaromas konferencijos organizacinis komitetas,
iki 2013 m. lapkričio 1 d. organizacinis komitetas praneš, ar pranešimas įtrauktas į konferencijos programą.
Numatoma pranešimų trukmė – 30 minučių. Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus skelbiami Vilniaus universiteto tęstinių mokslų darbų ,,Knygotyra“ 2015 metų viename tome. Straipsnių bibliografinių nuorodų reikalavimus rasite bet kurio ,,Knygotyros“ tomo pabaigoje skelbiamoje ,,Atmenoje autoriams“.    

Registraciją vykdo konferencijos iniciatyvinės grupės nariai. Jų kontaktinius duomenis, taip pat registracijai būtinus duomenis ir kitą informaciją  rasite čia:


Kristijono Donelaičio konferencija 2014


grįžti