Naujienos

Kviečiame dalyvauti Berlyno Humboldtų universiteto simpoziume

Kviečiame dalyvauti simpoziume "Turning times in the Baltics and in Baltic Studies", kuris vyks 2024 m. rugsėjo 26-27 d. Berlyno Humboldtų universitete.

Call_for_papers_Turning times in the Baltics and in Baltic Studies_page-0001 Call_for_papers_Turning times in the Baltics and in Baltic Studies_page-0002

Kvietimas dalyvauti 5-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Kalbos ir kultūros dialogas XXI amžiaus onomastikoje“

Kviečiame dalyvauti 5-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Kalbos ir kultūros dialogas XXI amžiaus onomastikoje“. Konferencija vyks 2024 m. lapkričio 7–8 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius ir Zoom platformoje.

 

Siūlomos pranešimų temos

 • Tikriniai žodžiai kaip lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos tyrimų objektas;
 • Tikriniai žodžiai kalbų ir kultūrų sandūroje;
 • Tautinio tapatumo ženklai tikriniuose žodžiuose;
 • Tarp senojo vardyno ir raštijos Istorinio vardyno ir kultūrinio konteksto sąsajos;
 • Šiandieninių tradicinės ir moderniosios onomastikos tyrimų aprėptis;
 • Žmonių, vietų ir kitų realijų įvardijimo polinkiai.

 

Svarbios datos

Pranešėjų anketos ir tezės – iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Patvirtinimas apie priimtas tezes – iki 2024 m. rugsėjo 20 d.

Konferencijos programos paskelbimas – iki 2024 m. spalio 15 d.

 Van1  vanag2

 

Daugiau

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Anapus žodžių: paveikieji naratyvai ir multimodalusis diskursas“, kuri vyks 2024 m. spalio 24–25 d. Vilniaus universiteto Kauno fakultete.

Konferencijoje siekiama atskleisti kalbos, vaizdo ir naratyvų simbiozę konstruojant paveikiąją komunikaciją. Mokslininkai ir praktikai kviečiami teikti savo tyrimų rezultatus įvairiomis multimodalaus diskurso temomis.

Konferencijos pranešimų santraukos bus paskelbtos internetiniame leidinyje. Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai galės būti teikiami mokslo žurnalui „Respectus Philologicus“.

Daugiau apie konferenciją: https://www.knf.vu.lt/anapus-zodziu

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kviečia teikti paraiškas dėl 2024 metais vykdomų lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų finansavimo

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kviečia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus juridinius asmenis teikti paraiškas dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo 2024 metais. 

Paraiškų laukiama iki 2024 m. gegužės 1 d. 

Projektams gali būti skiriamas dalinis finansavimas, bet ne daugiau nei 90 procentų lėšų, skaičiuojant nuo visos projekto vertės. Bus finansuojamos tik tos projekto išlaidos, kurios bus patiriamos einamaisiais metais (t. y. 2024 metais) ir tik projekto vykdymo laikotarpiu.

Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais:

1. projektai padeda sutelkti valstybės, savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas, bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas istorinės reikšmės lituanistikos paveldo problemoms nagrinėti, įžymioms paveldo vertybėms ir jų kūrėjams, pasiekimams ir įvykiams pažinti, skleisti ir įprasminti;

2. projektai padeda atskleisti tautos kultūros atgimimo istoriją, XIX a. ir XX a. pr. nacionalinio savitumo suvokimą;

3. projektai padeda puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų, išlaikyti istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvos Respublikoje;

4 projektai padeda vykdyti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo dokumentų sklaidą už Lietuvos Respublikos ribų;

5. projektai skatina visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis.

 

Prioritetas teikiamas:

1. projektams, kurie padeda formuoti kiekvienų metų kuriamą lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą;

2. tęstiniams projektams, kurie įgyvendinami ne mažiau nei trejus metus iš eilės ir išlaiko jiems vieniems būdingas renginių tradicijas;

3. projektams, pasižymintiems paveldo sklaidos idėjų originalumu, informacinių technologijų taikymo novatoriškumu;

4. projektams, skatinantiems naujas visuomenės narių kūrybines iniciatyvas, susijusias su paveldo sklaida ir komunikacija;

5. projektams, kuriems dalinį finansavimą skiria valstybės ir/ar savivaldybių institucijos ir/ar įstaigos, tarptautinės organizacijos, bendrijos.

Išsamiau žr.: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38626&p_k=1&p_t=287514

13-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

Mokslo grupė „Kalbos, literatūros, kultūros ir istorijos tyrimai: regioninis aspektas“ 2024 m. gegužės 16–17 dienomis rengia tarptautinę tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių sričių mokslininkus ir aptarti tiriamąjį objektą skirtingais aspektais.

Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

 • Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
 • Regionai istorijos tyrimuose.
 • Kultūrinė ir komunikacinė atmintis regione.
 • Regioninė politika ir valdymas.
 • Regionai etnologijos, antropologijos ir kultūros tyrimuose.
 • Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
 • Etnografinis regionų savitumas.
 • Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
 • Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas, regionai ir regionalumas literatūroje.
 • Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir vaizduojamojo meno raiška regionuose.
 • Dizaino sektoriaus plėtros galimybės regionuose.
 • Regionai neformalaus meninio ugdymo kontekste.
 • Muzikinio folkloro specifika regionuose.
 • Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.

KVIETIMAS

INVITATION

Kvietimas į 29-ąją tarptautinę mokslinę Jono Jablonskio konferenciją

Kviečiame registruotis dalyvauti 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Sakytinė ir rašytinė kalba: sinchronija ir diachronija“. Konferencija vyks 2024 m. rugsėjo 26–27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, LT-01131 Vilnius, Lietuva.

Laukiame žodinių ir stendinių pranešimų šia tematika:

 • Šnekamosios ir standartinės kalbos santykis
 • Lietuvių kalbos diatopiniai varietetai
 • Senieji lietuvių kalbos raštai
 • Sociolingvistika
 • Kognityvistika
 • Tarpdalykiškumas
 • Kiti klausimai
   

Pranešimo tezes (lietuvių arba anglų k.) prašome pateikti iki 2024 m. gegužės mėn. 1 d. konferencijos tinklalapyje: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/pateikti-santrauka/.

Daugiau informacijos skaitykite kvietime lietuvių ir anglų kalbomis ir konferencijos svetainėje http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/ (šiuo metu informacija svetainėje naujinama).

 

 

 

 

 
 

Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai

Užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai bei tyrėjai, taip pat lietuvių kilmės asmenys gali teikti paraiškas vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursų stipendijoms gauti. 

Šiais metais kursai vyks Kaune 2023-06-12- 2023- 07-11 ir Vilniuje 2023-07-02-2023-07-31.

Paraiškas galima teikti čia iki 2023 m. balandžio 10 d. imtinai vietos laiku (+2 h).

UKRAINOS STUDENTŲ KONKURSAS „GELTONA, ŽALIA, RAUDONA KASDIENYBĖJE“

Ukrainos Černivcų Jurijaus Fedkovičiaus nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Alyona Shyba studentams surengė nuotraukų FB konkursą - GELTONA, ŽALIA, RAUDONA kasdienybėje. Konkurso nugalėtojai – studentai į VDU atvykę semestro studijoms pagal projektą „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas". Dėkojame Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui už studentams padovanotas knygas.

315866484_854544472220932_640812868674172813_n  315957447_854542708887775_5622692381304789151_n

315862899_854544498887596_4045957886503471498_n  315953013_854544478887598_2477450792360025265_n

Nuotraukos doc. dr. Jurgos Trimonytės-Bikelienės

Prof. Artūro Ozolo dienų 58-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Gramatika ir žodžių daryba“

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyrius kviečia dalyvauti prof. Artūro Ozolo dienų 58-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika ir žodžių daryba“ 2023 m. kovo 16–17 d.

2023 metais švenčiame ir Latvijos universiteto ilgamečio profesoriaus, Baltų filologijos skyriaus įkūrėjo, iškilaus latvių ir baltų kalbų tyrėjo, fundamentalių darbų „Lettische Grammatik” (1922) ir „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoriaus Janio Endzelyno (1873–1961) 150 metų jubiliejų.

2023 metų konferencija skirta vienai iš pagrindinių prof. Janio Endzelyno tyrimo sričių – gramatikai, taip pat ir žodžių darybai, šių klausimų aprašymui ir interpretacijai tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu.

Konferencijoje laukiame bendrų, arealinių, tipologinių, kognityvinių, funkcinių, lyginamųjų, komparatyvinių, kiekybinių ir kt. gramatinių ir/arba žodžių darybos latvių ir kitų kalbų medžiagos tyrimų.

Daugiau

15-oji Baltijos Studijų Europoje konferencija

Kviečiame dalyvauti 15-oje Baltijos Studijų Europoje konferencijoje (Conference on Baltic Studies in Europe) "Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics", kuri 2023 m. birželio 15-17 dienomis vyks Kaune, Vytauto Didžiojo universitete!

Pranešimų santraukas kviečiame teikti iki 2022 m. gruodžio 30 d. čia.

Daugiau informacijos galite rasti konferencijos puslapyje: CBSE 2023 in Kaunas – AABS (aabs-balticstudies.org) arba susisiekę el. Paštu: cbsekaunas2023@vdu.lt.

Puslapis 1 iš 20> >>