Naujienos

Konferencija Varšuvos universitete

Dėl COVID-19 pavojaus ir tebesitęsiančios pandemijos tarptautinė baltistikos konferencija „Laisvės formos”, kuri turėjo vykti Varšuvos universitete 2020 m. rugsėjo 14-15 dienomis, neįvyks. Ją planuojama surengti 2021 m. rugsėjo 20-21 d.

Daugiau

Sveikų Velykų linki Varšuvos baltistai!

Velykos 2020-page-001

Daugiau

NUKELIAMA konferencija Greifsvalde „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“

Š. m. birželio 17-19 d. turėjusi vykti Greifsvaldo universiteto Baltistikos instituto baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“ dėl pandemijos nukeliama.

Konferencija vyks 2021 m. birželio 16-18 d.

Šių pokyčių privalumas tas, kad į programą dar galime įtraukti ir pranešimus tų mokslininkų ir kalbėtojų, kurie dėl įvairių priežasčių nespėjo ar negalėjo užsiregistruoti.

Konferencijos informaciją rasite prikabintame dokumente. Pranešimų pasiūlymus ir iškilusius klausimus maloniai prašome siųsti adresu baltistentagung@uni- greifswald.de.

Kvietimą teikti pranešimus ir registracijos formą vokiečių kalba taip pat rasite mūsų instituto tinklalapyje adresu: https://baltistik.uni- greifswald.de/forschung/ tagungen-workshops/ baltistentagung-2020- baltische-sprachen-und- kulturen-in-der-diaspora/.

Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje ir lauksime atvykstant į Greifsvaldą kitąmet.

VARŠUVOS UNIVERSITETO BALTISTŲ KVIETIMAS

Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros Baltistikos skyrius maloniai kviečia į tarptautinę mokslinę baltistikos konferenciją „Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje“, skirtą Baltijos šalių nepriklausomybės 30-mečiui paminėti. Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 14–15 d. Varšuvos universitete (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28).

Konferencija_Varšuva_2020_kvietimas_doc
Konferencija_Varšuva_2020_kvietimas_pdf

Daugiau

Vasario 16-oji Dev Sanskriti Višvavidjalaja universitete

16_1  16_2

Vasario 16-osios minėjimas Dev Sanskriti Višvavidjalaja universitete 

BC studentų nuotraukos

Daugiau

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Baltistikos studijų programai Frankfurto prie Maino Empirinės kalbotyros institute vadovauja prof. J. Gelumbeckaitė, lietuvių kalbą dėsto dr. V. Našlėnaitė Eberhardt.

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe's universiteto Empirinės kalbotyros institute nuo 2005 m. pradėtos dėstyti baltų kalbos, o nuo 2015 m. veikia reguliari Baltistikos studijų bakalauro programa, integruota į empirinės kalbotyros studijas. Baltistikos disciplinos profilis pristatomas universiteto puslapyje: http://www.uni-frankfurt.de/82681247/Baltistik;   baltistikos studijų programa pateikiama Empirinės kalbotyros studijų sąvade:

https://www.uni-frankfurt.de/42723592/Studium_der_Empirischen_Sprachwissenschaft>https://www.uni-frankfurt.de/67275797/Baltische_Sprach_hf.pdf

Studentai, baltistiką pasirinkdami kaip pagrindines arba gretutines studijas, šalia bendrųjų kalbotyros dalykų studijuoja teorinius baltų kalbotyros dalykus, tradiciškai pradėdami nuo baltų kalbotyros įvado, taip pat senąją lietuvių, šiuolaikines lietuvių ir latvių kalbas, tekstologijos, akcentologijos, morfologijos, leksikos, sintaksės, dialektologijos, prūsų kalbos kursus. Pagal poreikius skaityti konkrečių kursų kviečiami dėstytojai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Frankfurte atliekami moksliniai baltistikos tyrimai yra orientuoti į senąjį lietuvių kalbos periodą ir referencinio senosios lietuvių kalbos korpuso rengimą: SLIEKKAS, Interaktyvus Prūsijos žemėlapis, CorDon.

Visų projektų apžvalgą žr.:

http://www.uni-frankfurt.de/43306789/Forschungsprojekte_am_Institut.

Bendradarbiaujant su Göttingeno universiteto projektu „Ancient Indo-European Languages for the 21st century“ (vadovas prof. dr. Götz Keydana) įrašyta 12 senosios lietuvių kalbos video paskaitų (prof. J. Gelumbeckaitė ir doc. J. Pakerys). Paskaitų pagrindu rengiamas skyrius knygai „A Handbook of Ancient Indo-European Grammars“ (Cambridge University Press).

Frankfurto baltistika intensyviai bendradarbiauja su Vilniaus, Pizos, Prahos, Stokholmo, Talino universitetais. Studentų ir dėstytojų mainus remia Erasmus+ programa.

Jau keturi Empirinės kalbotyros instituto studentai yra pelnę Valstybinę Kazimiero Būgos stipendiją (ŠMM).

Projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ antruoju etapu toliau užtikrinama lietuvių kalbos lektoriaus vieta Empirinės kalbotyros institute, todėl studentai turi galimybę studijuoti lietuvių kalbą keturiais kalbos mokėjimo lygiais. Pirmuoju projekto etapu  „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“  2012–2014 m. parengtas atvirosios prieigos elektroninio interaktyvaus mokymo lietuvių kalbos (I–II lygio) kursas vokiškai kalbantiesiems „Regina Juodišiūtė, Elvyra Petrašiūnienė. Lietuvių kalbos mokymo kursas. I dalis. Lietuvių kalbos mokymo kursas. II dalis“ (https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/7288619008).  2015 m. šio kurso pagrindu parengtas bandomasis mokomojo elektroninio atvirosios prieigos lietuvių–vokiečių kalbų žodyno variantas LiDeW (http://titus.uni-frankfurt.de/lidew/).

Studentus papildomai motyvuoja galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvauti tarptautinėse baltistikos konferencijose ir studentų seminaruose, noriai atliekama praktika dialektologinėse stovyklose.

frank1  frank3

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Nuotraukos: Vaidos Našlėnaitės Eberhardt

Daugiau

Pokalbis su baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviais

LRT radijas su rubrika „Kalbos rytas“ - užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai pasakoja apie lietuvių kalbos mokymą užsienyje ir priežastis, kodėl užsieniečiai nori išmokti šią archajišką kalbą.

Žr.: https://www.lrt.lt/mediateka/ irasas/2000091212/ryto- allegro-kur-slypi-prancuzisko- kino-fenomenas. Kviečiame klausytis nuo 40.19 min.

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentų Kalėdinis sveikinimas

 

Gražių Kalėdų, pilnų ramybės ir džiaugsmo linki Varšuvos baltistai

Document-page-001

Baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“

Greifsvaldo universitete Baltistikos institute 2020 m. birželio 17-19 d. rengiama baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“.

Šiuo metu beveik 272 milijonai žmonių gyvena ne savo gimtojoje šalyje. Baltijos šalyse pirmoji didesnė emigracijos banga kilo XIX amžiuje. Daug latvių ir lietuvių tebemigruoja. Ankstesnes kartas išvykti skatino sunkios gyvenimo sąlygos, karai, gyventojų persekiojimai ir trėmimai. Šių laikų migraciją iš Latvijos ir Lietuvos lemia atsivėrusios valstybių sienos, pasaulinės finansų krizės, euro įvedimas ar geresnės studijų ir darbo sąlygos svetur.

Daugeliui emigrantų – tiek kalbančių latviškai ar lietuviškai, tiek Latvijos ir Lietuvos kitakalbių – šiuolaikinėje baltų diasporoje nuo pat pradžių svarbu išlaikyti savo kalbą, kultūrą ir tapatybę. Vienus gyvenimas svetimoje šalyje skatina ypatingai puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą, kitiems svarbiau prisitaikyti prie naujos aplinkos, nors ir palaikant savo kalbos ir kultūros vertybes.

KVIETIMAS

Daugiau

Puslapis 1 iš 4> >>