Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama po 570 EUR stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki š. m. gruodžio 10 d.

Užpildytas registracijos anketas prašome siųsti Linai Blauzdavičiūtei el. pašto adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Tarptautinė mokslinė konferencija

2022 m. vasario 22-23 dienomis įvyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta akademiko Janio Endzelyno 149-ojo gimtadienio progai.

Daugiau informacijos žr.: http://lavi.lu.lv/konferences/.

Portalo LABAS priemonė „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“

Baigta rengti pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ VDU rengiamo portalo LABAS priemonė „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“. Leksikonas yra Mokomojo tekstyno pagrindu sudaryta elektroninė leksinė bazė, kurioje sukaupti duomenys apie 3700 leksinių vienetų (žodžių ir pastoviųjų žodžių junginių) vartoseną.

Kviečiame dėstytojus ir lietuvių kalbos besimokančiuosius išbandyti šį naują išteklių!

Išsamią informaciją apie leksikoną, paaiškinimus apie paiešką rasite https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/leksikonas/

Tinklalaidė Kalba kalba

VU Filologijos fakultete rengiamos tinklalaidės humanitarinių mokslų temomis.

Kviečiame žiūrėti pokalbį apie lietuvių kalbos mokymosi ypatumus, vertimą iš lietuvių, studijas Lituanistinių studijų katedroje ir kt. temomis su amerikiečiu Jayde'u Willu.

https://www.facebook.com/ tinklalaidekalbakalba.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINES LITUANISTINES 2022 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d. Studijos vyks nuotoliniu būdu, studentams kas mėnesį bus mokama stipendija.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

PAMINĖTAS LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO BUDAPEŠTE JUBILIEJUS

Šiais metais, minėdamas lietuvių kalbos dėstymo Budapešto Lorando Etvešo universitete 30 metų jubiliejų, Humanitarinių mokslų fakulteto Slavų ir baltų filologijos instituto Lietuvių kalbos lektoratas visus lietuvių kalbos bičiulius spalio 20 d. pakvietė į konferenciją „Trys dešimtmečiai lituanistikos Lorando Etvešo universitete: tradicijos ir perspektyvos“ ir kelias akademinei bei plačiajai visuomenei skirtas svečių iš Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto paskaitas. Savaitę vykusiuose renginiuose prisiminta lietuvių kalbos dėstymo Budapešte istorija, apžvelgti aktualūs kalbos, literatūros ir istorijos klausimai.

Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Vengrijoje Vytautas Pinkus ir ELTE Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas dr. Bartus Dávid. Vaisinga lietuvių kalbos lektorato veikla pasidžiaugė Slavų ir baltų filologijos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. habil. Gyöngyösi Mária. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą Lietuvos ambasadorius Vytautas Pinkus prof. dr. Andrášui Zoltánui įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių, o dabartinė Budapešto Baltistikos centro vadovė dr. Arankos Laczhazi pagerbta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu ir dovana už ilgametį akademinį ir mokslinį darbą baltistikos srityje, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbos skiepijimą Budapešto Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centre.

visi_pranesejai  konferencijos_akimirka

Konferencijos dalyviai

Nuotraukos ELTE ir A. Meškerevičiūtės

Daugiau

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Rugsėjo 13-17 d. Trakuose įvyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų ir strategijų, metodų, darbo formų II“. Kursai buvo organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurį įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas. Mokymuose dalyvavo Baltistikos centrų dėstytojai iš Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Varšuvos universiteto (Lenkija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), Talino universiteto (Estija) ir kt. Mokymų metu vyko įvairios paskaitos, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa.

Paskaitas dėstytojams skaitė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, dr. Jūratė Čerškutė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, lekt. Rita Juodelienė iš Muzikos ir teatro akademijos ir kiti.  

 trakai-2  trakai-3

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos iš dalyvių asmeninių archyvų

Daugiau

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė 2021 m. rugsėjo 20–26 d. lankėsi Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriuje. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „Identitetas ant stalo: skonis šiuolaikinėje lietuvių ir latvių literatūroje“ Latvijos universiteto baltistikos krypties BA studentams antrakursiams.

Paskaitų ciklas skirtas aptarti identiteto ir maisto koreliacijai lietuvių ir latvių literatūrose. Kalbėta apie gastronomijos istoriją grožinėje literatūroje (K. Donelaitis, A. Baranauskas, Vaižgantas ir kt.), bado vaizdavimą baltų literatūrose, nevalgomų objektų (švino, kraujo) skonius kaip Baltijos regiono traumos išraišką, maisto ypatumus kuriant sovietmečio identitetą, alkoholio vartojimą lietuvių ir latvių literatūroje, kulinarinę nostalgiją ir anti-nostalgiją emigracijos naratyvuose, kulinarinių įvaizdžių atgimimą šiuolaikinėje prozoje ir pandemiją reflektuojančiuose kūriniuose. Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta studentus sudominti, pasiūlyti naują literatūros skaitymo rakursą ir kartu parodyti, kaip patraukliai galima analizuoti identitetą. Pasiteisino lyginamasis paskaitų pobūdis, kuris atskleidė lietuvių ir latvių identiteto takoskyras dėl skirtingų tautų įtakų ir panašumus dėl panašaus istorinio sovietmečio paveldo.

 IMG_1911  IMG_1912

Daugiau

NUO SANSKRITO IKI „MELAGIENŲ“: PASAULIS PER LIETUVIŲ KALBOS PRIZMĘ

Vytauto Didžiojo universitetas visus lietuvių kalba besidominčius ir ją norinčius išmokti studentus spalio 7 d., 15:00 – 16:30 val. kviečia į viešąją nuotolinę paskaitą anglų kalba „Nuo Sanskrito iki melagienų: pasaulis per lietuvių kalbos prizmę“. Ši paskaita yra Lietuvių diasporai skirto renginių ciklo dalis.

Mokydamiesi naujas (ar prisimindami primirštas) kalbas, mes ne tik išmokstame pasisveikinti ir pasiklausti krypties – mes atrandame visą kalboje užkoduotą prasminį ir kultūrinį pasaulį – nuo gramatinių konstrukcijų iki žodžių, kurie niekur kitur neegzistuoja ir nereiškia to paties kaip tam tikros kalbos vartotojams.

Šios paskaitos metu sužinosime, kokie paradoksai slypi lietuvių kalboje – vienoje archajiškiausių išlikusių indoeuropiečių kalbų, kuri XXI a. turi suspėti koja kojon su į priekį sparčiai žengiančiu (ir važiuojančiu) pasauliu. Norintys užmegzti, atnaujinti ar atgaivinti savo pažintį su lietuvių kalba ir kultūra, sužinos kaip tai galima padaryti neformalių Lietuvių kalbos ir kultūros studijų metu – besimokant programoje, skirtoje užsieniečiams ir lietuvių diasporai.

Registracija: https://bit.ly/2XLPhBo?fbclid=IwAR2DqbnDfh9OkLIDB6jSwzKr1iDPTiCcXZXUG9JXwRTgiiEjYzlNPqiKYRw

Daugiau informacijos apie šį renginį:

https://www.facebook.com/events/409386540703677?ref=newsfeed

Visa Lietuvių diasporai skirto renginių ciklo programa: https://pasauliolietuviai.lt/spalis-lietuviu-diasporos-menuo/

  Lietuviu-diasporos-menuo-2021-VDU-banner-2_LT

                                         242601157_2074140836119453_7687099671224238292_n

Puslapis 1 iš 31> >>