Naujienos

Vroclavo universitete vyks VI-asis Tarptautinis Lituanistų kongresas

Š. m. gegužės 19-20 dienomis Vroclavo universitete šeštąjį kartą vyks Tarptautinis Lituanistų kongresas. Po pandemijos pertraukos vėl maloniai kviečiame visus besidominančius Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių ir lenkų ir kitų kaimynų santykiais dalyvauti VI-ajame Kongrese tęsiant tradicijas ir minint svarbias pandemijos metu praleistas ir esamas sukaktis.

Kongreso temas susies Vroclavo universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto penkiasdešimties metų bendradarbiavimo sukaktis bei Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centro dvidešimtmetis.

VI-asis Kongresas kviečia įvairių sričių mokslininkus, visuomenės ir kultūros veikėjus į diskusijas šiose konferencijos sekcijose: 

- lietuvių kalba ir lyginamoji kalbotyra 

- kultūra, literatūra ir tautosaka 

- Lietuvos istorija, lietuvių ir lenkų santykiai 

- Konstitucija, teisinė sistema, politika ir visuomenė.

VI-ojo Kongreso metu numatyta įvairi, Lietuvą pristatanti kultūrinė programa bei ekspertų debatai.

 

Plačiau žr. pridėtame kvietime
 
Paraiškas prašome teikti iki 2022 04 15 kvietime nurodytais kontaktais.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į EDUKACINĘ STOVYKLĄ, SKIRTĄ LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Kviečiame registruotis į edukacinę stovyklą, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, vyks 2022 m. liepos 1-10 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į FORMALIUS VASAROS KURSUS VU

Vilniaus universiteto organizuojami lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks Vilniuje 2022 m. liepos 4–29 d. 

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Diskusija „Lituanistika (baltistika) užsienyje: vykdomos veiklos ir gairės ateičiai“

Balandžio 6 d. Vilniaus universitete viešės Masaryko universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos instituto docentas, Baltistikos centro vadovas hum. m. dr. Vaidas Šeferis. Jis skaitys paskaitą „Užsienio (Čekijos) baltistikos patirtys, perspektyvos ir poreikiai. Ta proga Vilniaus universitetas organizuoja platesnę diskusiją „Lituanistika (baltistika) užsienyje: vykdomos veiklos ir gairės ateičiai“. Kviečiame dalyvauti!

Programa

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS ŠILUTĖJE

Š. m. birželio 27 - liepos 1 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai. Planuojama, kad kursai vyks Šilutėje.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros dėstytojo Gustawo Juzalos vizitas Varšuvos universitete

2021 gruodžio 12-18 d. Varšuvos universiteto Baltistikos centre viešėjo VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros dėstytojas Gustawas Juzala. Baltistikos studentams ir dėstytojams skaitė paskaitas šiomis temomis: „Przylecial jelen dziewieciorogi“ („Atbėgo elnias devyniaragis“) ir  „Tradycyjna etnochoreologia litewska“ („Tradiciniai lietuvių etnochoreografijos tyrimai“). Buvo aptarta advento-Kalėdų dainų ir papročių bei to laikotarpio švenčių simbolika. Taip pat buvo analizuojama lietuvių etnochoreografijos tyrimų tipologija, apeiginių šokių sąsaja su kalendorinėmis šventėmis ir mitologine pasaulėžiūra. Studentai vizito metu buvo ne tik teoriškai supažindinti su lietuvių folkloru, bet galėjo ir praktiškai dainuoti advento-Kalėdų dainas – po paskaitų buvo organizuojamos praktiniai susitikimai.

IMG-5436  IMG-5442

Varšuvos universiteto BC studentai

Joannos Tabor nuotraukos

Daugiau

Portalo „LABAS“ priemonė „Mokinių tekstynas“

Baigta rengti pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ VDU rengiamo portalo LABAS priemonė „Mokinių tekstynas“ (MOKATE). Nuoroda į portalą: https://kalbu.vdu.lt/. Išsami informacija apie tekstyną ir apie paiešką jame pateikta https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/mokiniu-tekstynas/.

Tekstyną sudaro mokinių, besimokančių lietuvių kalbos kaip svetimosios, autentiški tekstai. MOKATE sudaro keturi kitakalbių sakytinės ir rašytinės kalbos rinkiniai, kurie reprezentuoja keturis lietuvių kalbos mokėjimo lygius: A1, A2, B1 ir B2 (pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, 2008).

Tekstai buvo surinkti bendradarbiaujant su baltistikos centruose dirbančiais dėstytojais ir kitais lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojais. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems už pagalbą renkant duomenis. Esame labai dėkingi mokiniams, dovanojusiems savo tekstus, ir mokytojams, dėstytojams, padėjusiems juos surinkti.  

Mokinių tekstynas suteikia mokytojams ir tyrėjams prieigą prie autentiškos kalbos vartosenos, čia galima matyti tipines ir dažnai besikartojančias klaidas, tam tikrus intuityviai dažnai nepastebimus vartosenos dėsningumus, analizuoti, kaip mokinių kalbai įtaką daro jų gimtoji kalba.

Kviečiame dėstytojus, mokytojus, lietuvių kalbos besimokančiuosius ir kitus besidominčius lietuvių kalba naudotis šiuo nauju ištekliumi!

Daugiau

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2022 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas poreikio registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

Vizitas Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė lapkričio 21–27 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre. Šiomis dienomis Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė perskaitė paskaitas: „Ką kalba pirmosios lietuvių knygos“; „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II), o Vilma Zubaitienė – paskaitų ciklą „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“. Paskaitų klausėsi baltistikos studijų programos magistrantai.

Pirmojoje paskaitoje Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė kalbėjo apie M. Mažvydo „Katekizmą“, D. Kleino pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“ ir K. Sirvydo žodynus. Aptariant šiuos leidinius didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į tai, ką galima pasakyti iš tose knygose vartojamos lietuvių kalbos, kokia to meto lietuvių kalba ir kokią įtaką šie kūriniai padarė tolesnei lietuvių kalbos raidai. Paskaitų ciklas „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II) buvo skirtas aptarti vietos raiškai lietuvių kalboje deiktiniais žodžiais: rodomaisiais įvardžiais, deiktiniais prieveiksmiais ir deiktinėmis morfemomis. Per susitikimus plačiai diskutuota, kaip aplinka lemia žmogaus kalbinius pasirinkimus, kodėl pasirinkimai keičiasi nors referuojama į tuos pačius tikrovės objektus ir kt.

Paskaitų ciklo „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“ tikslas buvo aptarti žodynų istoriją konkrečiais pavyzdžiais parodant žodynų tarpusavio ryšius ir santykį su šaltiniais, rankraštinių žodynų tradiciją tiek Prūsų Lietuvoje XVIII a., tiek XIX a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Atsižvelgiama ir į žodynų tipus: dvikalbių ir trikalbių žodynų specifiką, pirmąjį istoriniu laikomą žodyną, J. Pabrėžos botanikos terminų žodyną, bandymus remtis šnekamąja lietuvių kalba ir tarmėmis bei aiškinamųjų žodynų pradžią. Aptarti senųjų raštų leksikos, skolinių tyrimai, parodytos duomenų bazių paieškos galimybės. Atskirai aptarti ir dabartinių žodynų tipai, jų žodyno straipsnių struktūra, leksikografijos terminija, apibrėžčių tipai. Didžiausias dėmesys skirtas mokomiesiems aiškinamiesiems žodynams.

 IMG-5493(1)  IMG-5591(1)

Docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

Nuotraukų autorės: Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

 

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama po 570 EUR stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki š. m. gruodžio 10 d.

Užpildytas registracijos anketas prašome siųsti Linai Blauzdavičiūtei el. pašto adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

<< <Puslapis 3 iš 34> >>