Naujienos

Kovo 20–27 dienomis Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centre viešėjo Vilniaus universiteto profesorė Kristina Rutkovska ir dr. Gina Kavaliūnaitė

2022-04-25

Vizito metu buvo perskaityti du paskaitų ciklai: ciklas apie lietuvių liaudies kultūrą ir viešojo diskurso analizę (Kristina Rutkovska) ir ciklas apie Reformacijos procesus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Vengrijoje dėmesį koncentruojant į Biblijos vertimus ir jų vertimo techniką (Gina Kavaliūnaitė).

Cikle apie Reformacijos procesus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Vengrijoje aptartos konfesinio gyvenimo abiejose šalyse XVI–XVII a. paralelės: tuo metu abiejose šalyse buvo gana stiprios kalvinistų bendruomenės, tačiau nė vienoje iš šalių nebuvo aukštosios evangelikų reformatų mokyklos. Kalvinistai iš Vengrijos ir LDK vykdavo studijuoti į Nyderlandų aukštąsias mokyklas.  Olandijoje XVII a. pirmoje pusėje buvo išverstas ir išspausdintas iki šių laikų garsiausias Šventojo Rašto vertimas į olandų kalbą – Generalinių luomų Biblija arba Statenbijbel. Šią Bibliją į savo gimtąsias kalbas vertė tuo metu Franekerio akademijoje studijavę studentai – vengras Szatmári Őtvős ir lietuvis Samuelis Boguslavas Chylinskis. Šioms istorinėms paralelėms buvo skiriamas didelis dėmesys.

Cikle apie lietuvių liaudies kultūrą ir viešojo diskurso analizę buvo pristatytas lietuvių paremijose ir tikėjimuose įsitvirtinęs stereotipinis moters įsivaizdavimas, supažindinta su patarlių semantinės kultūrinės analizės  principais, kalbama apie liaudiškosios moralės reglamentavimo būdus bei jų sąsajomis su dabartimi. Nagrinėjant šnekamosios kalbos ir publicistikos tekstus, parodyta lietuvių kultūrai būdingos kultūremos „dvaras“ struktūra, jos skirtingos negu istoriniuose šaltiniuose įsitvirtinusio vaizdo ypatybes, supažindinta su sakytinės istorijos metodais bei jų taikymo įvairiuose tyrimuose aspektais.

Po paskaitų buvo apžiūrėta Slavų ir baltų filologijos instituto biblioteka, susipažinta su ten saugomais vertingais leidiniais, bendrauta su centro studentais ir dėstytojais. Vyko pokalbiai ir konsultacijos įvairiomis temomis, pristatyti atliekami Vilniaus universitete, Filologijos fakultete mokslo darbai, svarstoma apie bendrus tyrimus, dalyvavimą Vilniuje rengiamose konferencijose bei vasaros mokyklose, studentų įsitraukimą į bendras veiklas.

 Budap1  Budap2

Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centro studentai

Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

Vizitai vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti