Naujienos

Prof. Artūro Ozolo dienų 58-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Gramatika ir žodžių daryba“

2022-11-16

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyrius kviečia dalyvauti prof. Artūro Ozolo dienų 58-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika ir žodžių daryba“ 2023 m. kovo 16–17 d.

2023 metais švenčiame ir Latvijos universiteto ilgamečio profesoriaus, Baltų filologijos skyriaus įkūrėjo, iškilaus latvių ir baltų kalbų tyrėjo, fundamentalių darbų „Lettische Grammatik” (1922) ir „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoriaus Janio Endzelyno (1873–1961) 150 metų jubiliejų.

2023 metų konferencija skirta vienai iš pagrindinių prof. Janio Endzelyno tyrimo sričių – gramatikai, taip pat ir žodžių darybai, šių klausimų aprašymui ir interpretacijai tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu.

Konferencijoje laukiame bendrų, arealinių, tipologinių, kognityvinių, funkcinių, lyginamųjų, komparatyvinių, kiekybinių ir kt. gramatinių ir/arba žodžių darybos latvių ir kitų kalbų medžiagos tyrimų.

Konferencijos darbo kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Konferencijos darbas numatomas gyvai. Atsižvelgiant į aplinkybes (epidemiologinę situaciją ir pan.), konferencija gali vykti ir nuotoliu.

Pranešimo trukmė – 20 minučių (15 minučių pranešimui, 5 minutės klausimams).

Konferencijos dalyvio mokestis – 50 EUR. Mokestis skirtas kavos pertraukėlių išlaidoms padengti.

Paraiškas (nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją) bei pranešimo tezes prašome siųsti iki 2023 m. sausio 23 d. el. paštu kalnaca@latnet.lv. Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą bus pranešta iki 2023 m. vasario 6 d.

Tezių apimtis – 250–500 žodžių (cituojamos literatūros sąrašas į žodžių skaičių neįtraukiamas).

Smulkesnę informaciją apie konferenciją žr. https://www.aok.lu.lv/grįžti