Naujienos

REGISTRACIJA Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ „BALTISTIKA PASAULYJE: PATIRTYS, IŠŠŪKIAI IR ATEITIS“ PRATĘSIAMA

2023-01-19

Baigiamoji projekto konferencija, vyksianti 2023 m. kovo 16–17 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje dėstytojus, tyrėjus, doktorantus, magistro ir bakalauro studijų pakopų studentus dalintis mokslinių tyrimų patirtimi, rezultatais ir diskutuoti apie lituanistikos (baltistikos) viziją pasaulyje. Kaip buvo minėta 2022 m. balandžio 6 d. vykusios projekto vykdytojų ir dalyvių diskusijos „Lituanistika (baltistika) užsienyje: vykdomos veiklos ir gairės ateičiai“ rezoliucijoje, baltistikos ateitis yra „svarbi, nes baltistikos centrai yra lietuvių kultūros institucijos, atstovaujančios lietuvių kalbai ir kultūrai užsienio šalyse ir užtikrinančios Lietuvos bei kitų šalių susikalbėjimą.“ Baigiantis projektui, dar kartą kviečiame į naujas ir aktualias diskusijas.

Pranešimų anotacijas (200–250 žodžių su 5–8 raktiniais žodžiais) kviečiame pateikti iki 2023 m. sausio 23 d.

Kvietimas į konferenciją.

Siūlomos konferencijos temos:


❖ Lituanistika (baltistikos) Lietuvoje ir užsienyje,
❖ Lituanistikos (baltistikos) centrų aktualijos,
❖ Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(si) aktualijos,
❖ Baltų kalbų tyrimai,
❖ Lietuvių literatūros tyrimai Lietuvoje ir pasaulyje,
❖ Vertimų iš/į baltų kalbas tyrimai ir aktualijos,
❖ Diasporų tyrimai,
❖ Istorijos tyrimai,
❖ Etninės kultūros tyrimai,
❖ Lietuvos menas ir tarptautinis kontekstas.


Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų.


Konferencija rengiama ES SF projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) lėšomis.

Pranešimo trukmė – 20 min.

Pranešimų anotacijas (200–250 žodžių su 5–8 raktiniais žodžiais) kviečiame pateikti iki 2023 m. sausio 23 d., paspaudus šią nuorodą.

Konferencijos el. pašto adresas: baltistika@vdu.lt


grįžti