Naujienos

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. RAMUNĖS BLEIZGIENĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

2023-01-06

2022 m. gruodžio 11–18 d. Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto, Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Bleizgienė. Vizito metu ji skaitė paskaitų ciklą trečio kurso studentams „Nauji literatūros perskaitymo būdai: jausmų istorija.“ Studentai buvo supažindinti su metodologinėmis literatūros tyrimų inovacijomis, fenomenologinio tyrimo specifika ir jausmų istorijos tyrimais kaip patrauklia ir šiuolaikiška literatūros analizės prieiga.

Komandiruotės metu susipažinta su Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto, Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedros veikla, įvyko diskusija apie ryšių plėtrą, studentų mainus, apsikeitimą metodologine, kultūrine medžiaga. Susitikime su katedros dėstytojais pristatyti naujausi XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių literatūros tyrimai, aptartas čia dirbančių mokslininkų galimas indėlis plėtojant šiuos tyrimus.

Paskaita_Varšuvoje Vizitas_Varšuvoje_su_baltistikos_studentais_dėstytojomis

Ramunė Bleizgienė su BC dėstytojais ir studentais

Ramunės Bleizgienės nuotraukos

 

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  LLTI_logo logo


grįžti