Naujienos

Tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

2023-01-24

Tarptautinė mokslinė konferencija skiriama Vilniaus pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700 m. jubiliejui. Konferencija vyks 2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Užsienio baltistikos centrų bei Lietuvos mokslininkus, doktorantus ir jaunuosius tyrėjus kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“. Konferencijos tikslas – pristatyti ir aptarti naujausius Baltijos regiono urbanistinės literatūros, kultūros, miestietiškosios tapatybės ir atminties naratyvų tyrimus, nagrinėti daugiataučio Vilniaus kultūrą ir literatūrą Baltijos miestų kontekste. Konferencijos pranešimams siūlomos teminės kryptys:


• Baltijos regiono urbanistinė literatūra

• Vilniaus literatūrinis ir kultūrinis diskursas

• Baltijos miestų tapatybės ir atminties naratyvai

• Regiono miestų kultūriniai ir literatūriniai ryšiai

• Baltiškieji urbanistinės erdvės vaizdiniai, jų lyginamieji tyrimai

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.
 
Konferencijos pranešimų pavadinimus ir santraukas (iki 300 žodžių) prašome atsiųsti iki 2023 m. kovo 12 d. el. paštu: laurusaitel@gmail.com. Dalyvavimas bus patvirtintas iki 2023 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos žr.: KVIETIMAS

Konferencijos tarptautiniams pranešėjams iš projekto lėšų apmokamos kelionės ir apgyvendinimo Vilniuje išlaidos.

Konferencijos komitetas: prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas (Vilniaus universitetas), dr. Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), prof. dr. Ojārs Lāms (Latvijos universitetas), doc. dr. Vaidas Šeferis (Brno Masaryko universitetas), dr. Joanna Tabor (Varšuvos universitetas), Tiina Kattel (Tartu universitetas).

Konferencijos partneris – VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“

Konferencija rengiama ES SF projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) lėšomis.

 


grįžti